Ogłoszenia

Ogłoszenia

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej Biblioteki Szkolnej Gimnazjum nr 1 w Częstochowie

W załączniku publikujemy Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej Biblioteki Szkolnej Gimnazjum nr 1 w Częstochowie. Zachęcamy do korzystania z Centrum według zasad określonych w Regulaminie. [...]

Regulamin Bezpieczeństwa i Higieny w Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie

W załączniku publikujemy Regulamin Bezpieczeństwa i Higieny w Gimnazjum nr 1 w Częstochowie. [...]

Regulamin Biblioteki Szkolnej Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie

W załączniku publikujemy Regulamin Biblioteki Szkolnej Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie. Zachęcamy do korzystania ze zbiorów biblioteki według zasad określonych w Regulaminie (opublikowanym na podmiotowej stronie BIP). [...]

Regulamin świetlicy szkolnej w Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie

W załączniku publikujemy Regulamin świetlicy szkolnej w Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie. [...]

metryczka