Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja o sprawozdaniach finansowych

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Jana Brzechwy informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów [...]

Efektywność energetyczna

"Informuję, że Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2), lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016r.  o [...]

Praca wychowawczo - dydaktyczna

W planowanej organizacji grup realizowane sa następujace formy zajęć: - praca wolna; - zajęcia dodatkowe: zajęcia umuzykalniajace, język angielski, religia - zajęcia uzupełniające: zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, udział w [...]

metryczka