Zarządzenia


2018
Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym zarzadzenie nr 1 (12kB) word

Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zarzadzenie nr 2 (11kB) word

Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 7 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2018/2019 zarzadzenie nr 3 (15kB) word

Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 30 maja 2018 roku w sprawie powołania inspektora ochrony danych osobowych  w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym zarzadzenie nr 4 (12kB) word

Zarządzenie nr 5/2018Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ZFŚS zarzadzenie nr 5 (11kB) word

Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie z dnia 3 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu oceny pracy nauczycieli  zatrudnionych w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym zarządzenie nr 6 (13kB) word

Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zasad przeprowadzenia próbnej ewakuacji zarządzenie nr 7 (12kB) word

Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 30 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019 zarządzenie nr 8 (12kB) word

Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie powołania zespołu do przeprowadzania postępowań
 powypadkowych i sporządzania dokumentacji powypadkowej uczniów i pracowników szkoły. zarządzenie nr 9 (13kB) word

Zarządzenie nr 10/2018 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 12 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów biblioteki szkolnej  zarządzenie nr 10 (13kB) word

Zarządzenie nr 11/2018 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej zarzadzenie 11/2018 (16kB) word

2019
Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zarzadzenie nr 1/2019 (14kB) word

Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 2 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnejdo przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2019/2020 zarzadzenie nr 2/2019 (16kB) word

Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego  w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie zarzadzenie nr 3/2019 (16kB) word regulamin monitoringu (55kB) word

Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji majątku ruchomego zarządzenie nr 4/2019 (12kB) word

Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 20 września 2019 roku w sprawie zasad przeprowadzenia próbnej ewakuacji zarządzenie nr 5/2019 (14kB) word

 Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej zarządzenie nr 6/2019 (16kB) word2020
Zarządzenie nr 1/2020  Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zarzadzenie nr 1/2020 (13kB) word

Zarządzenie nr 2/2020  Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 11 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym zarzadzenie nr 2/2020 (13kB) word regulamin wynagrodzenia (41kB) word

Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego  w Częstochowie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie organizacji zdalnego nauczania  w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie  w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zarzadzenie nr 3/2020 (44kB) word

Zarządzenie nr 4/2020  Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego  w Częstochowiez dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 3/2020 w sprawie organizacji zdalnego nauczania  w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie  w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zarzadzenie nr 4/2020 (14kB) word

Zarządzenie nr 5/2020  Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego  w Częstochowie z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 3/2020 w sprawie organizacji zdalnego nauczania  w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie  w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zarzadzenie nr 5/2020 (14kB) word

Zarządzenie nr 6/2020  Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego  w Częstochowiez dnia 15 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 3/2020 w sprawie organizacji zdalnego nauczania  w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie  w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zarzadzenie nr 6/2020 (14kB) word

Zarządzenie nr 7/2020  Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego  w Częstochowiez dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 3/2020 w sprawie organizacji zdalnego nauczania  w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie  w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zarzadzenie nr 7/2020 (14kB) word

Zarządzenie nr 8/2020  Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2020/2021 zarzadzenie nr 8/2020 (14kB) word

Zarządzenie Nr 9/2019/2020Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych  zarzadzenie nr 9/2020 (16kB) word

Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia „Procedur funkcjonowania VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie od dnia 1 września 2020 r.” Zarządzenie nr 10 2020.docx (13kB) word

Zarządzenie nr 11/2020  Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzenia próbnej ewakuacji zarzadzenie 11/2020 (13kB) word

Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 5 października 2020 rokuw sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w grupach języka angielskiego  klas I b, II d, II e, II j,  III a i prowadzenia w tych grupach  zajęć w formie zdalnej zarzadzenie 12/2020 (14kB) word

Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 15 października 2020 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w klasie III B i prowadzenia  zajęć w formie zdalnej zarządzenie nr 13/2020 (14kB) word

Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 16 października 2020 rokuw sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych i prowadzenia  zajęć w formie zdalnej zarzadzenie 14/2020 (13kB) word

Zarządzenie nr 15/2020  Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie  z dnia 16 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia „Procedur nauczania zdalnego w VIII Liceum  Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie od dnia 19 października 2020 r.” zarządzenie nr 15/2020 (13kB) word załącznik do zarządzenia nr 15/2020 (48kB) word

Zarządzenie nr 16/2020  Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie  z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej zarządzenie nr 16/2020 (14kB) word

2021

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zarzadzenie 1/2021 (13kB) word

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia  naboru na rok szkolny 2021/2022  zarzadzenie 2/2021 (15kB) word

Zarządzenie nr 3/2021
Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie wprowadzenia „Procedur funkcjonowania VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie od dnia 1 września 2021 r.”  Zarządzenie nr 3 2021 (15kB) word  


Zarządzenie nr 4/2021Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zasad przeprowadzenia próbnej ewakuacji Zarządzenie nr 4 - 2021 (15kB) word Harmonogram próbnej ewakuacji VIII LOS 2021 (76kB) word

Zarządzenie nr 5/2021 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie z dnia 20 października 2021 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w klasie III g i prowadzenia w tej klasie zajęć w formie zdalnej Zarządzenie nr 5/2021 (16kB) word


 

metryczka


Wytworzył: Dyrektor VIII LOS Ilona Walczak-Dądela (15 lutego 2018)
Opublikował: Magdalena Kołodziej (15 lutego 2018, 16:00:53)
Podmiot udostępniający: VIII Liceum Ogólnokształcące

Ostatnia zmiana: Magdalena Kołodziej (20 października 2021, 20:39:34)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3795