Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr skarg i wniosków
Dostęp: Sekretariat Bursy Miejskiej - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 
Rejestr Zarządzeń Dyrektora
Dostęp: Gabinet Wicedyrektora
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 
Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Dostęp: Dział Administracji
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 
Ewidencja kontroli
Dostęp: Sekretariat Bursy Miejskiej
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 
Księga Protokołów Rady Pedagogicznej
Dostęp: Gabinet Wicedyrektora - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 
Dzienniki zajęć/lekcyjne/pozalekcyjne
Dostęp: Pokój Wychowawców - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 
Księga Uchwał Rady Pedagogicznej
Dostęp: Gabinet Wicedyrektora
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 
Dziennik korespondencji
Dostęp: Sekretariat Bursy Miejskiej - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 
Rejestr wypadków pracowników
Dostęp: Dział Kadr - dostęp po wykazaniu interesu prawnego
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r.
 
Ewidencja zatrudnionych pracowników
Dostęp: Dział Kadr - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Podstawa prawna: art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 
   
Rejestr wypadków uczniów
Dostęp:  Gabinet Wicedyrektora - dostęp po wykazaniu interesu prawnego
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r.
 
Księga uczniów/podopiecznych
Dostęp: Sekretariat Bursy Miejskiej - dostęp po wykazaniu interesu prawnego
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.
 

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Bursy Miejskiej - Maria Kowaleczko-Miedzińska (6 lipca 2016)
Opublikował: Szymon Grzyb (6 lipca 2016, 11:48:27)

Ostatnia zmiana: Albert Drogosz (15 stycznia 2018, 11:43:56)
Zmieniono: Poprawa Nazw

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 78065