Informacja o sprawozdaniach finansowych

„Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie  opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Ewa Grygiel- dyrektor przedszkola (9 maja 2019)
Opublikował: Joanna Idzikowska (9 maja 2019, 23:21:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2702