Ewidencja świadectw ukończenia szkoły

Typ. Ewidencja

Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny- w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Dział: Sekretariat

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2005 r. Nr 58 poz. 504 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Dyrektor szkoły mgr Lidia Jończyk (7 marca 2010)
Opublikował: zbieranska_b (7 marca 2010, 21:02:57)

Ostatnia zmiana: Ewelina Rygał (4 maja 2017, 17:48:47)
Zmieniono: metryka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2832