Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe (szkoły/przedszkola/placówki) są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem:
 
http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757
 

metryczka


Wytworzył: Jacek Włodyka - dyrektor szkoły (9 maja 2019)
Opublikował: Joanna Sączek (9 maja 2019, 21:32:23)

Ostatnia zmiana: Joanna Sączek (9 maja 2019, 22:09:41)
Zmieniono: Dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2603