Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka … w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” …

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole z terenu Gminy Miasta Częstochowa w ramach zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).

Zamówienie podzielone zostało na 8 części

Część 1 - Indywidualne zajęcia z logopedą (80 godzin)

Część 2 - Zajęcia z psychologiem dla dziecka i jego rodziny (90 godzin)

Część 3 - Arteterapia (50 godzin)

Część 4 - Terapia behawioralna (60 godzin)

Część 5Indywidualne zajęcia z pedagogiem specjalnym (120 godzin)

Część 6 – Indywidualne zajęcia z pedagogiem specjalnym (50 godzin)

Część 7 – Terapia Integracji Sensorycznej (20 godzin)

Część 8 – Indywidualne zajęcia z terapeutą pedagogicznym (75 godzin)

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ... w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin \'Za życiem\' ... (253kB) word

Informacja o zmianie zapytania ofertowego (175kB) word

Zmienione zapytanie ofertowe - nauczyciele (252kB) word

Ogłoszenie wyników (117kB) word

metryczka


Wytworzył: dyrektor szkoły Jolanta Miękina (23 września 2021)
Opublikował: Tomasz Putowski (23 września 2021, 13:23:15)

Ostatnia zmiana: Tomasz Putowski (6 października 2021, 14:08:16)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3158