Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Ewidencja

Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny – w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 31 w Częstochowie

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2005 r. Nr 58 poz. 504 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: p. Mirosława Bruś, Dyrektor szkoły (26 kwietnia 2008)
Opublikował: bich_g (26 kwietnia 2008, 11:08:59)

Ostatnia zmiana: Grażyna Bich (29 sierpnia 2017, 19:52:21)
Zmieniono: Poprawa treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2644