Książka kontroli

Ewidencja

Dostęp: Sekretariat szkoły

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003.

metryczka


Wytworzył: p. Mirosława Bruś, Dyrektor szkoły (31 sierpnia 2017)
Opublikował: Grażyna Bich (31 sierpnia 2017, 18:55:30)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 31

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2661