Księga ewidencji dzieci

Dostęp: sekretariat szkoły, dostęp po wykazaniu interesu prawnego

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. Nr 107 poz. 1003

metryczka


Wytworzył: p. Mirosława Bruś, Dyrektor szkoły (31 sierpnia 2017)
Opublikował: Grażyna Bich (31 sierpnia 2017, 19:00:46)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 31

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2876