Dzienniki nauczania indywidualnego

Ewidencja

Dostęp: w pokoju nauczycielskim lub sekretariacie za pośrednictwem dyrektora placówki dla osób posiadających interes prawny

Dział: nauczyciele prowadzący nauczanie

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 225, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 107, poz. 1003)

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Wiewiórowska Dyrektor Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry w Częstochowie (2 września 2008)
Opublikował: brzozowski_r (2 września 2008, 15:26:28)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Górska (16 maja 2017, 14:06:21)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2226