Dzienniki pracy wychowawców świetlicy

Ewidencja   Typ: Ewidencja Dzienniki pracy wychowawców świetlicy szkolnej w Gimnazjum nr 20 im. A. Fredry w Częstochowie Dostęp do danych z dziennika jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.922).Dział: wychowawca świetlicyPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 225, zm. Dz.U. z 2003r. Nr 107, poz. 1003)

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Wiewiórowska Dyrektor Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry w Częstochowie (11 września 2008)
Opublikował: brzozowski_r (11 września 2008, 09:20:23)

Ostatnia zmiana: Remigiusz Brzozowski (20 grudnia 2017, 11:22:25)
Zmieniono: aktulizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2250