księga zarzadzeń

rejestr

Dostęp: w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób posiadających interes prawny

Dział: dyrektor szkoły

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Wiewiórowska Dyrektor Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry w Częstochowie (2 września 2008)
Opublikował: brzozowski_r (2 września 2008, 15:04:21)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Górska (18 maja 2017, 10:33:39)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2242