arkusze ocen

Typ: Archiwum.

Dostęp: za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej dla osób posiadających interes prawny.

Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

Dział: wychowawcy klas, starszy specjalista do spraw organizacyjnych

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Wiewiórowska Dyrektor Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry w Częstochowie (1 września 2008)
Opublikował: brzozowski_r (18 maja 2006, 14:30:47)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Górska (18 maja 2017, 10:43:45)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2302