Dziennik biblioteki szkolnej

Rejestr.

Dostęp: w bibliotece dla osób posiadających interes prawny za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza lub dyrektora placówki

Dział: nauczyciele bibliotekarz

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Wiewiórowska Dyrektor Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry w Częstochowie (2 września 2008)
Opublikował: brzozowski_r (2 września 2008, 15:22:00)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Górska (16 maja 2017, 14:11:08)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2357