Księga uczniów

Szkoła prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły. Do księgi ewidencji wpisuje się, według roku urodzenia, imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania dziecka, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania.

W księdze ewidencji odnotowuje się corocznie informacje o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w tej albo innej szkole, informacje o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą na podstawie zezwolenia wydanego przez dyrektora szkoły oraz o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego ze wskazaniem decyzji, na podstawie której nastąpiło odroczenie.
W księdze ewidencji prowadzonej przez gimnazjum odnotowuje się corocznie, w porozumieniu z gminą, informacje o spełnianiu przez młodzież obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Dostęp: Udostępniana w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora szkoły lub sekretarki dla osób posiadających interes prawny.

Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz.926).


Dział: sekretariat

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19.02.2002 roku

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Wiewiórowska Dyrektor Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry w Częstochowie (1 września 2014)
Opublikował: Remigiusz Brzozowski (13 listopada 2014, 14:50:44)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Górska (16 maja 2017, 10:27:31)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2128