Księga zastępstw

Księga zastępstw

rejestr

Dostęp: w pokoju nauczycielskim za pośrednictwem dyrektora lub wicedyrektora placówki dla osób posiadających interes prawny

Dział: wicedyrektor szkoły

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Wiewiórowska Dyrektor Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry w Częstochowie (1 listopada 2006)
Opublikował: Remigiusz Brzozowski (13 listopada 2014, 14:57:37)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Górska (18 maja 2017, 11:42:25)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2175