Rejestr druków ścisłego zarachowania

Rejestr druków ścisłego zarachowania

Typ: Rejestr

Dostęp: w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej dla osób posiadających interes prawny

Dział: starszy specjalista do spraw organizacyjnych

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003metryczka


Wytworzył: Remigiusz Brzozowski (9 maja 2006)
Opublikował: Remigiusz Brzozowski (13 listopada 2014, 15:09:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2296