Rejestr wydanych zaświadczeń dla pracowników i dla uczniów

Rejestr wydanych zaświadczeń dla pracowników i dla uczniów

Typ: Rejestr.

Dostęp: Udostępniany w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora szkoły lub sekretarki dla osób posiadających interes prawny

Dział: Sekretariat

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.03.2005 ( Dz.U. 2005/58/504, 67/585) w sprawie z zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Wiewiórowska Dyrektor Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry w Częstochowie (9 maja 2006)
Opublikował: Remigiusz Brzozowski (13 listopada 2014, 15:14:18)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Górska (18 maja 2017, 12:04:58)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2307