Kontrole przeprowadzone od roku 2016

LP
Oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę
Zakres kontroli
Termin
przeprowadzania
kontroli
Efekt kontroli(ocena, zalecenia)
1
Państwowa Inspekcja Pracy
Sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji
18.05.2016
brak zaleceń
2
Śląskie
Kuratorium
Oświaty
Obserwacja przebiegu części pisemnej egzaminu zawodowego
17.06.2016
brak zaleceń
3
Śląskie
Kuratorium
Oświaty
Pozyskanie informacji w celu dokonania cząstkowej oceny pracy
05.01.2017
brak zaleceń
4
Śląskie
Kuratorium
Oświaty
Kontrola planowa: Prawidłowość organizacji
 i funkcjonowania biblioteki szkolnej
 w ZSZ Nr 9 w Zespole Szkół im. B. Prusa
14.02.17
brak zaleceń
5
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Częstochowie
Ocena realizacji programu "Podstępne WZW", Znamię! Znam je?"
15.03.2017
brak zaleceń
6
Śląskie
Kuratorium
Oświaty
Kontrola doraźna. Realizacja zaleceń wydanych w protokole kontroli planowej nr DK-CZ.5532.12.2017 z dnia 14.02.2017 r.31.08.2017brak zaleceń
7
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny
Ocena stanu sanitarnego szkoły18.10.2017brak zaleceń
8
Śląskie
Kuratorium
Oświaty
Obserwacja części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie11.01.2018brak zaleceń
9
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat SanitarnyOcena warunków do utrzymania higieny oraz przestrzeganie zakazu palenia ne terenie placówki01.03.2018 brak zaleceń
10
Śląskie
Kuratorium
Oświaty
Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów 26 i 30.10.2018brak zaleceń
11
Wydział edukacji UM Częstochowy
Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji czynności związanych z gromadzeniem danych oświatowych SIO i przekazywania ich do jst według stanu na dzień 30.09.2018 r.10.12.2018brak zaleceń
12
Śląskie
Kuratorium
Oświaty
Obserwacje przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji A20 część pisemna18.06.2019brak zaleceń
13
Śląskie
Kuratorium
Oświaty
Obserwacja przebieg komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego30.10.2019brak zaleceń
14
Wydział edukacji UM CzęstochowyPrawidłowość realizacji czynności związanych z gromadzeniem danych oświatowych SIO i przekazywanie ich do jst27.02.2020brak zaleceń
15
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
Obserwacja przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
11.01.2021
brak zaleceń
16
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna  w Częstochowie
wizytacja i ocena programu edukacyjnego "AIDS- czyli jak dbać o miłość", "Podstępne WZW", "Znamię znam je?"
30.04.2021
brak zaleceń
17
Śląskie
Kuratorium
Oświaty
Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego- fizyka- poziom rozszerzony
18.05.2021
brak zaleceń
18
Śląskie
Kuratorium
Oświaty
Obserwacja prac z komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
25.08.2021
brak zaleceń
19
Śląskie
Kuratorium
Oświaty
Obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego- matematyka- poziom podstawowy
23.08.2022
brak zaleceń
20
Śląskie
Kuratorium
Oświaty
Prawidłowość wykonywania przez dyrektora szkoły zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego i wykorzystywania kompetencji Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021 oraz prawidłowość dokonywania ocen pracy nauczycieli
16.09.2022
brak zaleceń
21
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna  w CzęstochowieKontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły
28.09.2022
brak zaleceń
22
Wydział edukacji UM CzęstochowyKontrola w zakresie realizacji obowiązku szkół i placówek oświatowych wynikającego z art.50, art.108 i art.111 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej
27.12.2022
brak zaleceń
23
Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Częstochowie
Kontrola zgodnie z upoważnieniem nr OP20230300031
24.05.2023
brak zaleceń
24
RODN "WOM" Częstochowa
Obserwacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
05.06.2023
brak zaleceń
25
Kuratoriom Oświaty w Katowicach Delegatura Częstochowa
Obserwacja przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
01.06.2023
brak zaleceń
26
Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura Częstochowa
Obserwacja przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
02.06.2023
brak zaleceń
27
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna  w CzęstochowieKontrola problemowa w zakresie oceny stanu przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2023/2024
05.07.2023
brak zaleceń
28
Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna  w CzęstochowieKontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły
17.10.2023
brak zaleceń
29
Wydział edukacji UM CzęstochowyWymiana informacji w obszarze edukacji w kontekście bezpieczeństwa danych osobowych
28.11.2023
brak zaleceńmetryczka


Wytworzył: Dariusz Rataj - Dyrektor Zespołu Szkół im. B. Prusa w Częstochowie (6 czerwca 2017)
Opublikował: Tomasz Dutkiewicz (13 marca 2024, 22:22:44)
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół im. Bolesława Prusa

Ostatnia zmiana: Tomasz Dutkiewicz (14 marca 2024, 00:00:21)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1576