Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe (szkoły/przedszkola/placówki) są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępne pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Aanna Bednarek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie (8 maja 2019)
Opublikował: Agnieszka Modlińska (8 maja 2019, 22:22:14)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 2

Ostatnia zmiana: Agnieszka Modlińska (8 maja 2019, 22:30:18)
Zmieniono: zmiana sposobu otwierania okna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3013