Arkusze ocen uczniów

Typ: archiwum

Dostęp: Sekretariat

Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrektora szkoły

Dział: Sekretariat

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003

metryczka


Wytworzył: Ewa Dworzańska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Częstochowie (25 kwietnia 2008)
Opublikował: grys_a (25 kwietnia 2008, 22:40:40)

Ostatnia zmiana: Ludmiła Langier (17 maja 2017, 19:47:11)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2885