Akta osobowe pracowników szkoły

Dostęp: Sekretariat szkoły, Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
 
Podstawa prawna: art. 94 ust. 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Ewa Dworzańska-dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Częstochowie (25 kwietnia 2008)
Opublikował: grys_a (25 kwietnia 2008, 22:37:08)

Ostatnia zmiana: Ludmiła Langier (27 września 2017, 14:12:28)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2964