Sprawozdanie finansowe

Informacja dotycząca sprawozdania finansowego 
Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 8 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe (szkoły/przedszkola/placówki) są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: 

http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Alina Soczyk - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Częstochowie (9 maja 2019)
Opublikował: Marzena Pietruszka (9 maja 2019, 14:42:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2459