Rejestr uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Rejestr uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Rejestr

Szkoła prowadzi rejestry uczniów z orzeczeniami.

Dostęp: Sekretariat

Dział: Gimnazjum nr 8 im. Polskich Olimpijczyków

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.03.2005 ( Dz.U. 2005/58/504, 67/585) w sprawie z zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

metryczka


Wytworzył: Anita Toborek - Dyrektor Gimnazjum nr 8 (27 lutego 2017)
Opublikował: Aleksandra Sowula (27 lutego 2017, 21:14:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2889