Teczki osobowe zatrudnionych pracowników


Dostęp za pośrednictwem dyrektora Biura Finansów Oświaty dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny.

Dział: Sekretariat BFO ul. Jasnogórska 84/90 w Częstochowie

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., Dz.U. 2020 poz. 1320)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
 

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Biura Finansów Oświaty - Katarzyna Rembisz (16 maja 2017)
Opublikował: Katarzyna Rembisz (16 maja 2017, 13:38:20)
Podmiot udostępniający: Biuro Finansów Oświaty

Ostatnia zmiana: Elżbieta Sztabińska (10 września 2020, 11:44:45)
Zmieniono: akt

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20469