Zarządzenia 2022r.


Lp.Nazwa zarządzenia
Data
zarządzenia
Treść 
zarządzenia
1. 

w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami

10.01.2022r. 

Zarządzenie nr 1/2022 (48kB) pdf

2.w sprawie czasowej organizacji zajęć w trybie hybrydowym w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Częstochowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1917.01.2022r. Zarządzenie nr 2/2022 (54kB) pdf
3.w sprawie powołania IV zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem o potrzebie kształcenia specjalnego01.02.2022r. Zarządzenie nr 3/2022 (50kB) pdf
4.w sprawie powołania V zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem o potrzebie kształcenia specjalnego01.02.2022r. Zarządzenie nr 4/2022 (50kB) pdf
5.w sprawie ustalenia wysokości dodatków: motywacyjnego i funkcyjnego08.02.2022r. Zarządzenie nr 5/2022 (50kB) pdf
6.w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych11.02.2022r. Zarządzenie nr 6/2022 (55kB) pdf
7.w sprawie ustalenia terminów rekrutacji, określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej14.02.2022r. Zarządzenie nr 7/2022 (67kB) pdf
8.w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego 22.06.2022r. Zarządzenie nr 8/2022 (52kB) pdf
9.w sprawie przeprowadzenia kontroli kasy11.08.2022r. Zarządzenie nr 9/2022 (48kB) pdf
10.w sprawie ustalenia wysokości dodatków: motywacyjnego i funkcyjnych23.08.2022r Zarządzenie nr 10/2022 (49kB) pdf
11.w sprawie dopuszczenia do użytku programów wychowania i nauczania31.08.2022r Zarządzenie nr 11/2022 (55kB) pdf
12.w sprawie powołania I zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem o potrzebie kształcenia specjalnego01.09.2022r Zarządzenie nr 12/2022 (49kB) pdf
13.w sprawie powołania II zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem o potrzebie kształcenia specjalnego01.09.2022r Zarządzenie nr 13/2022 (50kB) pdf
14.w sprawie powołania III zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem o potrzebie kształcenia specjalnego01.09.2022r Zarzadzenie nr 14/2022 (50kB) pdf
15.w sprawie powołania IV zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem o potrzebie kształcenia specjalnego01.09.2022r Zarządzenie nr 15/2022 (50kB) pdf
16.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w drodze spisu z natury w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Częstochowie12.12.2022r Zarządzenie nr 16/2022 (58kB) pdf
17.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w drodze spisu z natury w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Częstochowie19.12.2022r Zarządzenie nr 17/2022 (58kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Beata Kawecka - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 8 w Częstochowie (11 stycznia 2022)
Opublikował: Marzena Pietruszka (11 stycznia 2022, 18:03:13)

Ostatnia zmiana: Marzena Pietruszka (20 stycznia 2023, 13:21:38)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3098