Sprawozdanie finansowe

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: BIP Biuro Finansów Oświaty

metryczka


Wytworzył: Anna Dymek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa (9 maja 2019)
Opublikował: Rafał Ostrowski (9 maja 2019, 09:07:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 13238