Sprawozdanie finansowe za rok 2022

  1. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 IXLO_Bilans_2022.pdf (89kB) pdf
  2. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy. IXLO_Rachunek_Zysków_i_Strat_2022.pdf (84kB) pdf
  3. Załącznik nr. 2. Załączniki do bilansu 2022- należności, zobowiązania i ZFŚS.xls (54kB) excel
  4. Załącznik nr. 1. IX LO Załącznik nr 1- wprowadzenie do sprawozdań 2022.pdf (567kB) pdf
  5. Zestawienie zmian w funduszu jednostki. IXLO_Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_2022.pdf (81kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Wachowiak - dyrektor szkoły ( od 01-09-2006 ) (8 maja 2023)
Opublikował: Piotr Smok (8 maja 2023, 09:21:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1948