Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr umów cywilno-prawnych

Dostęp: Dyrektor z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych (ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr Wypadków Dzieci

Dostęp: Gabinet Dyrektora po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002r. [...]

Rejestr Wypadków Pracowników

Dostęp: Gabinet Dyrektora po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r. [...]

Dziennik Korespondencji

Dostęp: Gabinet Dyrektora"dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony(ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub art.6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym [...]

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: Gabinet DyrektoraPodstawa prawna: art.6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art.39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. [...]

Rejestr: Nadzór i Kontrole

Dostęp: Gabinet DyrektoraPodstawa prawna: art.6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art.39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: Gabinet DyrektoraPodstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości [...]

Księga : Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Dostęp: Gabinet DyrektoraPodstawa prawna: art.6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art.39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. [...]

Rejestr Skarg i Wniosków

Dostęp: Gabinet Dyrektora - ochrona danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art.254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. [...]

Akta Osobowe Pracowników

Typ: EwidencjaDostęp:Dyrektor - ochrona danych osobowychDział: Miejskie Przedszkole nr 42Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki [...]

Dzienniki zajęć

Typ: RejestrDostęp: Grupy wiekowe - ochrona danych osobowych Dział: Miejskie Przedszkole nr 42Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, [...]

Akta Osobowe byłych pracowników

Typ: ArchiwumDostęp: Dyrektor - ochrona danych osobowychDział: Miejskie Przedszkole nr 42Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki [...]

Protokoły Rad Pedagogicznych

Typ: ArchiwumDostęp: Dyrektor - ochrona danych osobowychDział: Miejskie Przedszkole nr 42Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) [...]

metryczka