Teczki osobowe pracowników

Typ: Ewidencja.

Dostęp:pokój nr 15 (dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych)

Dział: Miejskie przedszkole nr 7

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Teresa Odulńska - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 7 (29 kwietnia 2008)
Opublikował: nocun_o (3 lutego 2004, 15:33:30)

Ostatnia zmiana: Aneta Drewnik (23 października 2017, 13:45:17)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3092