Dane podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera
w Częstochowie

                    Dyrektor Szkoły- mgr Joanna Zasępa

                    Wicedyrektor Szkoły- mgr Magdalena Szepelak

       We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w naszej jednostce może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie p. Justyną Sprychą pod adresem iodjs@sod.edu.pl


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem:http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Joanna Zasępa - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie (2 stycznia 2018)
Opublikował: Wojciech Sowula (21 maja 2015, 14:09:42)

Ostatnia zmiana: Sylwia Organa (25 września 2019, 09:40:03)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8132