Księga ewidencji uczniów

Typ: Ewidencja

Dostęp: Sekretariat -dostęp dla osób posiadających interes  prawny - w godzinach pracy sekretariatu, z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 19.02.2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. nr 23 poz. 225 z późn. zmianami)

metryczka


Wytworzył: Dyrektor szkoły Maciej Wawrzaszek (28 sierpnia 2017)
Opublikował: Grzegorz Nykiś (28 sierpnia 2017, 18:32:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2421