Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

archiwum

ArchiwumDostęp: dostępne w archiwum Pogotowia Opiekuńczego, udostępniane po okazaniu podstawy prawnejDział: Pogotowie OpiekuńczePodstawa prawna: . [...]

Księga ewidencji wychowanków

Typ: Ewidencja. Dostęp: Dokumenty znajdują się w sekretariacie, są dostępne dla osób, które wykażą interes prawny [...]

Listy płac

Typ: Archiwum. Dostęp: Dokumenty przechowywane w archiwum, są dostępne dla sób, które wykażą interes prawny [...]

Dokumentacja księgowo-finansowa

Typ: Archiwum. Dostęp: Dokumenty znajdują się w archiwum, są dostępne dla osó, które wykażą interes prawny [...]

Dokumenty wychowanków

Typ: Archiwum. Dostęp: Dokumenty znajdują się w archiwum, są dostępne dla osób, które wykażą interes prawny [...]

metryczka