Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: gabinet dyrektora, dostępne bez ograniczeń Podstawa prawna art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty [...]

Rejestr umów z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola

Dostęp: sekretariat przedszkola, dla osób które wykażą interes prawny Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr faktur

 Dostęp: sekretariat przedszkola, dostępne bez ograniczeń Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: sekretariat Miejskiego Przedszkola nr 20 w Częstochowie, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 [...]

Rejestr kontroli

Dostęp: gabinet Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 20, dostępne bez ograniczeń Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: sekretariat Miejskiego Przedszkola nr 20, dostępne bez ograniczeń. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. [...]

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Dostęp: gabinet Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 20, dostępne bez ograniczeń. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie [...]

Teczki osobowe pracowników Miejskiego Przedszkola nr 20

Typ: EwidencjaDostęp: Do wglądu w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 20, dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Dział: Miejskie Przedszkole nr 20Podstawa prawna: art [...]

Teczki osobowe byłych pracowników Miejskiego Przedszkola nr 20

Typ: ArchiwumDostęp: Do wglądu w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 20, dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Miejskie Przedszkole nr 20Podstawa prawna: art 39 [...]

Rejestr wypadków pracowników

Typ: RejestrDostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 20 dla osób, które wykażą interes prawny.Dział: Miejskie Przedszkole nr 20Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: RejestrDostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 20, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony(ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Dział: Miejskie Przedszkole nr 20Podstawa prawna: Art.254 [...]

Kartoteki zarobkowe

Typ: ArchiwumDostęp: Do wglądu w księgowości dostęp do danych jest prawnie ograniczony(ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Miejskie Przedszkole nr 20Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września [...]

Rejestr kart zgłoszeń dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 20

Typ: RejestrDostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 20,dostęp do danych po wykazaniu interesu prawnegoDział: Miejskie Przedszkole nr 20Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez [...]

Protokoły Rad Pedagogicznych

Typ: ArchiwumDostęp: Do wglądu w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 20, dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Dział: Miejskie Przedszkole nr 20Podstawa prawna: art 39 [...]

Dzienniki zajęć

Typ: ArchiwumDostęp: do wglądu w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 20, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Miejskie Przedszkole nr 20Podstawa [...]

metryczka