Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja środków trwałych

Ewidencja środków trwałych Gimnazjum nr 7Dostęp: W sekretariacie Gimnazjum nr 7  (w godzinach pracy)Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, 2255, oraz z 2017 r. poz. [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Księgi inwentarzowe księgozbioru Gimnazjum nr 7Dostępność: Biblioteka szkolna (w godzinach pracy biblioteki)Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji [...]

Uchwały Rad Pedagogicznych

Uchwały Rad Pedagogicznych Gimnazjum nr 7Dostęp: W sekretariacie szkoły dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Gimnazjum nr 7Podstawa prawna: art 39 [...]

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr skarg i wniosków Gimnazjum nr 7 Dostęp: W sekretariacie szkoły dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Gimnazjum nr 7Podstawa prawna: art [...]

Księga zarządzeń

Księga zarządzeń Gimnazjum nr 7.Dostęp: W sekretariacie szkołyDział: Gimnazjum nr 7Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej [...]

Księga kontroli

Księga kontroli Gimnazjum nr 7.Dostęp: W sekretariacie szkoły (w godzinach pracy).Dział: Gimnazjum nr 7Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Księga protokołów Rady Pedagogicznej

Księga protokołów Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 7.Dostęp: W sekretariacie szkoły dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Gimnazjum nr 7Podstawa [...]

Księga zastępstw

Księga zastępstw Gimnazjum nr 7.Dostęp: W sekretariacie szkoły.Dział: Gimnazjum nr 7Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej [...]

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych absolwentów

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych absolwentów Gimnazjum nr 7.Dostęp: Archiwum szkoły „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”.Dział: Gimnazjum nr 7Podstawa [...]

Dzienniki lekcyjne absolwentów

Dzienniki lekcyjne absolwentów Gimnazjum nr 7.Dostęp: Archiwum Gimnazjum nr 7 „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”.Dział: Gimnazjum nr 7Podstawa [...]

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych uczniów Gimnazjum nr 7.Dostęp: W Sekretariacie Gimnazjum nr 7 „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Gimnazjum nr [...]

Dzienniki lekcyjne

Dzienniki lekcyjne uczniów Gimnazjum nr 7.Dostęp: W Sekretariacie Gimnazjum nr 7 dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Dział: Gimnazjum nr 7Podstawa [...]

Rejestr wydanych zaświadczeń

Rejestr wydanych zaświadczeń.Dostęp: W Sekretariacie Gimnazjum nr 7 dostęp po wykazaniu interesu prawnegoDział: Sekretariat Gimnazjum nr 7Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie, [...]

Rejestr druków ścisłego zarachowania

Rejestr druków ścisłego zarachowania Gimnazjum nr 7.Dostęp: W Sekretariacie Gimnazjum nr 7.Dział: Sekretariat Gimnazjum nr 7Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. [...]

Rejestr wypadków uczniów

Rejestr wypadków uczniów Gimnazjum nr 7.Dostęp: W Sekretariacie Gimnazjum nr 7 dostęp po wykazaniu interesu prawnegoDział: Sekretariat Gimnazjum nr 7Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w [...]

Rejestr legitymacji uczniowskich

Rejestr legitymacji uczniów Gimnazjum nr 7.Dostęp: W Sekretariacie Gimnazjum nr 7, dostęp po wykazaniu interesu prawnegoDział: Sekretariat Gimnazjum nr 7Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. [...]

Arkusze ocen absolwentów

Arkusze ocen absolwentów Gimnazjum nr 7.Dostęp: W Archiwum Gimnazjum nr 7, po wykazaniu interesu prawnego, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dział: Gimnazjum nr [...]

Księga kontroli sanitarnej

Księga kontroli sanitarnej Gimnazjum nr 7.Dostęp: W Sekretariacie Gimnazjum nr 7.Dział: Sekretariat Gimnazjum nr 7Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie [...]

Księga ewidencji uczniów

Księga ewidencji uczniów Gimnazjum nr 7.Dostęp: W Sekretariacie Gimnazjum nr 7, dostęp po wykazaniu interesu prawnegoDział: Sekretariat Gimnazjum nr 7Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu [...]

Akta osobowe

Akta osobowe pracowników Gimnazjum nr 7.Dostęp: W sekretariacie szkoły dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Gimnazjum nr 7Podstawa prawna: art 39 [...]

Arkusze ocen uczniów

Arkusze ocen uczniów Gimnazjum nr 7.Dostęp: W Sekretariacie Gimnazjum nr 7 dostęp po wykazaniu interesu prawnegoDział: Sekretariat Gimnazjum nr 7Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w [...]

metryczka