Dzienniki lekcyjne

Dostęp: Gabinet dyrektora szkoły.

Dostęp do danych jest prawnie ograniczony. (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

metryczka


Wytworzył: Bożena Golachowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52 (8 maja 2008)
Opublikował: binczyk_p (8 maja 2008, 22:44:33)

Ostatnia zmiana: Piotr Bińczyk (20 czerwca 2017, 23:12:17)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2668