Zarządzenia

Zarządzenia

ZARZĄDZENIA 2024

ZARZĄDZENIE nr 1/2024 w sprawie powołania komisji do trzeciego stopnia Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki [...]

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY 2023

ZARZĄDZENIE nr 1/2023 w sprawie powołania komisji do trzeciego stopnia Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły 2022

ZARZĄDZENIE nr 1 /2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie [...]

Zarządzenia dyrektora szkoły - 2021r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł.   [...]

Zarządzenia dyrektora szkoły - 2020r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2020 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020r. z tytułu wystąpienia Drugiego Dnia Świąt Bożego Narodzenia dnia 26 grudnia 2020r. w innym dniu niż niedziela. [...]

Zarządzenia 2019r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich aktywów w Szkole Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie. [...]

Zarządzenia 2018r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2018 w sprawie nielekceważenia sygnałów o złym samopoczuciu uczniów oraz obowiązku zawiadamiania rodziców o konfliktach, sprzeczkach, bójkach i wypadkach z udziałem uczniów przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole [...]

metryczka