Ogłoszenia

Ogłoszenia

Klauzula

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Przedszkolu Nr 19 [...]

Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 19 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz [...]

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców obowiązujący od 24.09.2007 r. [...]

metryczka