Sprawozdanie finansowe

„Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 32 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe Miejskiego Przedszkola nr 32 w Częstochowie są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757
http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Iwona Bialik - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 32 w Częstochowie (10 maja 2019)
Opublikował: Elżbieta Zielińska (10 maja 2019, 14:33:54)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Zielińska (10 maja 2019, 15:11:58)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2463