Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przegląd i aktualizacja

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu 28 marca 2023r. [...]

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępnościMiejskie Przedszkole nr 32 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów [...]

metryczka