Sprawozdanie finansowe

Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe (szkoły/przedszkola/placówki) są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: mgr Aleksandra Nocuń - dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7 (9 maja 2019)
Opublikował: Aneta Drewnik (9 maja 2019, 10:56:03)

Ostatnia zmiana: Aneta Drewnik (9 maja 2019, 11:04:10)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2590