INFORMACJA O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Sprawozdanie finansowe_informacja
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem:  http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757


metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły mgr Teresa Trzepizur (9 maja 2019)
Opublikował: Diana Kapałka - Czerwik (10 maja 2019, 13:55:29)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 36

Ostatnia zmiana: Iwona Kokot-Ujma (30 września 2019, 14:35:04)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2826