Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenia 2024

Zarządzenie nr 1/2024 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenia 2023

Zarządzenie 1/2023 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenia 2022

Zarządzenie 19/2022 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej [...]

Zarządzenia

Zarządzenia 17/2020w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej [...]

ZARZĄDZENIA 2020

Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie: wprowadzenia "Organizacji realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie z wykorzystaniem metod i [...]

ZARZĄDZENIA 2021

Zarządzenie nr 17/2021 w sprawie wprowadzenia "Organizacji realizacji zadań s Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych [...]

ZARZĄDZENIA 2019

Zarządzenie nr 1/2019 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej Zarządzenie nr 9/2019 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego [...]

ZARZĄDZENIA 2018

Zarządzenie nr 1/2018/2019 w sprawie: wprowadzenia regulaminu oceny pracy nauczycieli [...]

ZARZĄDZENIA 2017/2018

Zarządzenie nr 1/2017/2018 w sprawie szkolenia BHP i organizacji pracy szkoły [...]

metryczka