Ogłoszenia

Ogłoszenia

Klauzula informacyjna.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Częstochowie W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [...]

Informacja o sprawozdaniach finansowych.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 10 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości [...]

Rekrutacja 2019/2020!

11 marca rozpocznie się rekrutacja dla nowych kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2019/20. Do 4 marca, rodzice dzieci które już uczęszczają do przedszkoli powinni  potwierdzić wolę kontynuacji wychowania [...]

RODO

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Częstochowie W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w [...]

ogłoszenie

„Informuję, że Miejskie Przedszkole nr 10 realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tj. Dz.U [...]

rekrutacja do przedszkoli

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH, A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018   Od 1 września 2016 r. [...]

REKRUTACJA

"Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się w kwietniu br. i będzie prowadzona jak dotychczas z wykorzystaniem systemu informatycznego. Informacja o terminach, zasadach i kryteriach [...]

dyżur wakacyjny

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI  W ROKU 2016     Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców od bieżącego roku miejskie przedszkola w Częstochowie będą pełnić miesięczne dyżury wakacyjne. Zmianie  ulegają jednak [...]

kryteria rekrutacji

KRYTERIA REKRUTACJI 1. Kryteria wynikające z ustawy: lp. nazwa kryterium sposób udokumentowania liczba punktów 1. Kandydat mieszka na terenie Miasta Częstochowy oświadczenie na wniosku 1000 pkt 2. Kandydat z rodziny wielodzietnej (3 i [...]

harmonogram rekrutacji , kryteria w postepowaniu rekrutacyjnym 2016/2017

9 marca rozpocznie się rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach na rok szkolny 2016/17. Poniżej harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i [...]

Harmonogram rekrutacji 2016

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 736.2016 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 28 stycznia 2016 r. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do publicznych [...]

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI  Rekrutacja do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach na rok szkolny 2015/2016 odbędzie się - podobnie jak w latach ubiegłych [...]

rekrutacja 2014/2015

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Informujemy, że rekrutacja do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach [...]

Elektroniczna rekrutacja

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy informuje, że rekrutacja do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach [...]

metryczka