Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie [...]

Realizacja zadań poprawy efektywności energetycznej

Informuję, że Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. [...]

metryczka