Kontrole

Kontrole

Kontrole przeprowadzone w roku 2023

LPOznaczenie organu przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1Kuratorium Oświaty Katowice. Delegatura w CzęstochowieObserwacja przebiegu egzaminu zawodowego część praktyczna [...]

Kontrole przeprowadzone w roku 2022

Kontrole przeprowadzone w roku 2022LpOznaczenie organu przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1Zakład Ubezpieczeń SpołecznychZgodnie z upoważnieniem wydanym przez [...]

Kontrole przeprowadzone w roku 2021

Kontrole przeprowadzone w roku 2021LpOznaczenie organu przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1Kuratorium Oświaty Katowice. Delegatura w CzęstochowieObserwacja przebiegu egzaminu [...]

Kontrole przeprowadzone w roku 2020

LpOznaczenie organu przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1Kuratorium Oświaty Katowice. Delegatura w CzęstochowieKontrola realizacji zaleceń z protokołu DK-CZ [...]

Kontrole przeprowadzone w roku 2019

LpOznaczenie organu przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1Kuratorium Oświaty Katowice. Delegatura w CzęstochowieObserwacja egzaminu zawodowego - część praktyczna [...]

Kontrole przeprowadzone w roku 2018

Kontrole przeprowadzone w 2018 LPOznaczenie organu przeprowadzającego kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)1Kuratorium Oświaty Katowice. Delegatura w CzęstochowiePrzeprowadzenie obserwacji [...]

metryczka