Ogłoszenia

Ogłoszenia

Sprawozdanie finansowe przedszkola

Dyrektor MP nr 37 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek [...]

Poprawa efektywności energetycznej

Informuję. że Miejskie Przedszkole nr 37 w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust. 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (tj. Dz. [...]

Dyżur wakacyjny w Miejskim Przedszkolu nr 37 w Częstochowie

Dyżur wakacyjny w Miejskim Przedszkolu nr 37 w Częstochowie odbędzie się od 1 sierpnia 2018r do 31 sierpnia 2018r.  [...]

Program edukacji przedszkolnej na rok 2016/2017

W roku szkolnym 2016/ 2017 został dopuszczony do użytku we wszystkich grupach wiekowych Program edukacji przedszkolnej  pt. ”Nasze przedszkole”, autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej oraz Wiesławy Żabińskiej wydawnictwa [...]

Dyżur wakacyjny w Miejskim Przedszkolu nr 37 w Częstochowie.

Dyżur wakacyjny w Miejskim Przedszkolu nr 37 w Częstochowie będzie trwał od 3 lipca 2017r do 31 lipca 2017r. [...]

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH, A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Od 1 września 2016 r. obowiązkowym przygotowaniem [...]

Zestaw programów dopuszczonych do użytku w roku szkolnym 2016/2017 w Miejskim Przedszkolu nr 37 w Częstochowie.

1. "Odkryjmy Montessori raz jeszcze" Autorki: A. Albinowska, R. Czekalska, A. Gaj, B. Lauba, J. Matczak, A. Piecusiak, J. Sosnowska. Wydawnictwo IMPULS, rok wydania 2010, wydanie III ISBN 978-83-7587-513-3 2. "Nasze Przedszkole" Autorki: M. [...]

Informacje Ogólne

Nasze przedszkole pracuje w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz alternatywną pedagogikę Marii Montessori. Działa u nas 7  grup zróżnicowanych wiekowo.Według założeń M. Montessori dziecko jest budowniczym [...]

Regulamin Rady Rodziców

UCHWAŁA RADY RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 37 z dnia 23 maja 2016       W sprawie: Regulaminu Rady Rodziców     Stosując przepisy art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie [...]

metryczka