Sprawozdanie finansowe przedszkola

Dyrektor MP nr 37 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszów celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe MP nr 37 są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępne pod adresem edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 37 (10 maja 2019)
Opublikował: Dorota Fujarska (10 maja 2019, 11:41:11)

Ostatnia zmiana: Dorota Fujarska (11 maja 2019, 11:55:51)
Zmieniono: 2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2994